ÇİLEK ESKTRA PLAN
Plan Kodu 012
Plan Adı ÇİLEK EKSTRA PLAN
Giriş Aidatı* Aylık brüt asgari ücretin yarısı olup, tamamı ertelenmiştir.
Asgari Katkı Payı 90,00 TL

Fon Kodu Fon Adı En Az Fon Oranı En Çok Fon Oranı
BEF02
PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU
% 0
% 100
BEF03
BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
% 0
% 100
BEF04
İHTİSASLAŞMIŞ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
% 0
% 100
BEF05
GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
% 0
% 100
BEF06
GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO)EMK.YT.FON
% 0
% 100
BEF07
GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMK.YATIRIM FONU
% 0
% 100
BEF08
GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
% 0
% 100

* Katılımcının kendi isteğiyle bireysel emeklilik sisteminden ayrılmayı, farklı şirketteki bireysel emeklilik hesabında birleştirme yapılmasını veya birikimlerini başka bir emeklilik şirketine aktarılmasını talep ettiği hallerde sözleşme başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 yıl talebi gerçekleştirmesi durumunda ertelenen giriş aidatı tutarı katılımcının sahip olduğu Bireysel Emeklilik Hesabındaki birikimlerinden indirilir.


Bu plana katılım için sisteme aylık asgari 90 TL katkı payı ödemesi yapılması gerekmektedir. İçinde çeşitli risk getiri profillerine sahip, farklı türde yatırım enstrümanlarının bulunduğu bir emeklilik planı olup aşağıda adı geçen fonlardan oluşmaktadır.

1.Emeklilik Yatırım Fonları

- Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu

- İhtisaslamış İMKB Ulusal 30 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu

- Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

- Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu

- Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yartırım Fonu

- Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Emeklilik Yatırım Fonlarının Dağılım Oranları

Plan'da yer alan emeklilik yatırım fonlarının dağılım oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Planda Yer Alan Emeklilik Yatırım Fonları

Min

Max

1. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu

2. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

3. İhtisaslamış İMKB Ulusal 30 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu

4. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

5. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu

6. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yartırım Fonu

7. Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

2.Giriş Aidatı

Giriş aidatı, bu plana dahil olan katılımcılar için sisteme ilk girişte alınmayacak olup tamamı ertelenecektir.

Katılımcının kendi isteğiyle bireysel emeklilik sisteminden ayrılmayı, farklı şirketteki bireysel emeklilik hesabında birleştirme yapılmasını veya birikimlerini başka bir emeklilik şirketine aktarılmasını talep ettiği hallerde sözleşme başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 yıl talebi gerçekleştirmesi durumunda ertelenen giriş aidatı tutarı katılımcının sahip olduğu Bireysel Emeklilik Hesabındaki birikimlerinden indirilir.

Giriş Aidatı tutarı asgari brüt ücretin yarısı kadardır. İndirime konu olan tutar, sözleşmeye giriş tarihinde geçerli giriş aidatı tutarına eşittir.

Belirtilen giriş aidatı şartları ilgili emeklilik planına 09.08.2008 tarihinde sonra dahil olan katılımcılar için geçerlidir.

3.Asgari Katkı Payı Tutarı

Planda asgari katkı payı tutarı 2010 yılı sonuna kadar 90 TL olarak belirlenmiştir. Asgari katkı payı tutarı, her takvim yılının başında(1 Ocak), bir önceki yılın Kasım ayında açıklanan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı kullanılarak yeniden belirlenir. Allianz artış oranını TÜFE'nin 5 puan üstüne kadar belirleme hakkına sahiptir. Asgari katkı payı artışlarının katılımcıya yansıtılması sözleşme yıldönümleri itibariyle yapılmaktadır./P>

4.Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Koşullar

Katkı payı ödemeleri, katılımcının seçmiş olduğu plan dahilindeki emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilirken, katkı payı ödemelerinde asgari veya azami bir limit yoktur. Plana ödenecek katkı payları,

-Aylık,

-3 Aylık,

-6 Aylık,

-Yıllık

vadelerle belirlenebilir. Katılımcı belirlenen bu vadeler dışında da ödeme yapabilir.

Plana ödenecek katkı payları,

- Nakit Ödeme,

- Banka Havalesi,

- Kredi Kartı,

- Otomatik Ödemeler,

gibi farklı ödeme araçlarıyla gerçekleşir.

5. Yönetim Gider Kesintisi

Plan hesabına yatırılan her bir katkı payı üzerinden %5 oranında “Yönetim Gider Kesintisi” yapılır.

Tek seferde toplu yapılan 3.600 TL ve üstü ödemeler için yönetim gideri kesinti uygulanmamaktadır.

Yukarıdaki limit, sözleşme başlangıç tarihi 01.01.2010 ile 31.12.2010 tarihleri arasında olan sözleşmeler için geçerlidir.

6. Fon İşletim Gideri Kesintisi

6.1. Fon İşletim Gideri Kesintisi Oranı

Fon işletim gider kesintisi aşağıda belirtilen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır.

Planda Yer Alan Emeklilik Fonları

Fon İşletim Gideri Kesintisi

Günlük

Yıllık

1. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu % 0,0052 (yüzbinde 5,2) % 1,90
2. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu % 0,0075 (yüzbinde 7,5) % 2,74
3. İhtisaslamış İMKB Ulusal 30 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu % 0,0082 (yüzbinde 8,2) % 2,99
4. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu % 0,0052 (yüzbinde 5,2) % 1,90
5. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu % 0,0058 (yüzbinde 5,8) % 2,12
6. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yartırım Fonu % 0,0055 (yüzbinde 5,5) %2,01
7. Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu % 0,0055 (yüzbinde 5,5) %2,01
Bu plana sahip olan katılımcılara özel sunulan hizmetler aşağıda yer almaktadır.

7. Katkı Payı Ödeme Güvencesi

Bu güvence bu plan kapsamında sözleşmeleri yürürlükte olan, düzenli katkı payı ödeyen ve sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte 18 ile 62 yaşları arasında olan katılımcılara, sözleşme yürürlük tarihinden itibaren üç yıl süre ile ücretsiz olarak verilir.

7.1. Katkı payı ödeme güvencesi kapsamında sağlanan faydalar

Katılımcıların tasarruf yaptıkları dönemler için aşağıdaki durumların gerçekleşmesi durumunda katkı payları en son ödenen katkı payı esas alınarak Allianz tarafından sözleşmelere ödenir. Aylık katkı payı ödeme güvencesi limiti 2010 senesi için 530 TL’dir. Aylık katkı payı ödeme güvencesi limiti her yıl planın asgari katkı payı artış dönemlerinde, asgari katkı payı artış oranında artırılır.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet :

Güvence sözleşme yürürlük tarihinden tarihinden itibaren üç yıl içinde, katılımcının en az %50 oranında daimi maluliyetinin tespiti durumunda devreye girer. 6 aylık katkı payının peşin olarak ödenmesini içerir.

Tehlikeli Hastalıklar :

Katılımcının sözleşme başlangıç tarihinden itibaren üç yıl içinde sözleşmede belirlenen tehlikeli hastalıklardan birine yakalanması durumunda, 6 aylık katkı paylarının peşin olarak ödenmesini içerir.

İşsizlik Güvencesi :

Güvence Türk Çalışma ve Sosyal Güvenlik mevzuatı gereğince tam zamanlı ve belirsiz süreli iş sözleşmesine dayalı olarak özel sektörde istihdam edilen bordrolu çalışanlar için geçerlidir. Sözleşme başlangıç tarihinden itibaren üç yıl içinde katılımcının 30 günden uzun süren gayri ihtiyari işsizlik hali riskinin gerçekleşmesi durumunda her 30 günlük işsizlik hali için bir aylık katkı payı katılımcının bireysel emeklilik hesabına ödenmesini içerir. Sözleşme yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde bir yada birden fazla olaya bağlı olarak en fazla 6 aylık katkı payı ödemesinde bulunulur.

Hastane Yatış Güvencesi :

Bu güvence plan kapsamındaki işsizlik güvencesinden faydalanamayan katılımcılar için geçerlidir. Katılımcının, bir hastalık ve kaza neticesinde, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tam teşekküllü bir hastanede 7 tam günden az olmamak üzere yatması ve bu durumunu doktor raporu ve hastane epikriz raporu ile belgelemesi halinde bir aylık katkı payı Katılımcının bireysel emeklilik hesabına ödenir. Sözleşme yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde en fazla 6 aylık katkı payı ödemesinde bulunulur.

8. Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında İndirim

Bu hizmetten yararlanacak Bireysel Emeklilik Katılımcılarımızın sözleşmelerinin yürürlükte ve ilk katkı payının ödenmiş olması yeterli olacaktır. Katılımcılarımız Allianz’ın anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarında sadece BES kartlarını göstererek indirimli fiyatlardan faydalanabileceklerdir.

9. Medikal Asistans Hizmetleri

Bu hizmetten yararlanacak Bireysel Emeklilik Katılımcılarımızın sözleşmelerinin yürürlükte ve ilk katkı payının ödenmiş olması yeterli olacaktır. Katılımcılarımız 7/24 bu hizmetler konusunda yardım alabileceklerdir.

Sözleşme sahiplerine sağlanacak Medikal Asistans Hizmetleri şunlardır;

• Ambulans Gönderimi
• Bir Hastane Biriminden Diğerine Şehir içi Taşımacılığı
• Şehirlerarası Taşımacılık
• Tıbbi Danışma Hizmeti
• İlaç/Tıbbi Sarf Malzeme Gönderimi
• Evde Bakım Hizmetleri
• Eve Hemşire Gönderimi
• Ameliyat Sonrası Bakıcı Hizmeti
• Doğum Sonrası Bakım Hizmeti