ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI

Üreticinin  poliçe süresi içinde ürettiği ürünlerin satımı, ilave ürün sağlanması, tamir, inşa ettiği, servis verdiği, dizayn ve test ettiği ürünlerin kusurlarından dolayı:
- Üçüncü şahısların ve müşterilerin maruz kalabileceği bedeni zararları
- Üçüncü şahısların ve müşterilere ait fiziksel mal varlığına gelebilecek maddi kaybı ve zararları poliçede belirlenen teminat limitleri dahilinde teminat altına alan poliçedir.